Phòng khám đa khoa Bắc Sài Gòn

Ngày đăng: 23 - 10 - 2020
  • Ngành nghề: Phòng khám đa khoa Bắc Sài Gòn là phòng khám tư nhân, chuyên điều trị đa khoa cho người lớn và trẻ em.
  • Dịch vụ cung cấp: Báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
  • Quy mô cung cấp: 120m3/ngày.

Xem chi tiết dịch vụ tại đây.

Một số hình ảnh liên quan đến dịch vụ

Hồ sơ môi trường

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải y tế

0376372014