Hệ thống xử lý nước thải
Tìm hiểu công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi
Tổng quan nước thải chăn nuôi Nước thải chăn nuôi (NTCN) thường chứa nhiều thành phần ô nhiễm đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Một đặc điểm của nước thải chăn nuôi theo mô hình […] Xem thêm
Hệ thống xử lý nước thải tốt nhất hiện nay
Xử lý nước thải là một quá trình để loại bỏ chất bẩn, chất ô nhiễm ra khỏi nước thải (nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước thải bệnh viện…) nhằm mục đích bảo vệ môi trường và […] Xem thêm
0376372014