Xử lý khí thải
Phương pháp hấp thụ, ưu nhược điểm và các thiết bị hấp thụ
I. Tổng quan về phương pháp hấp thụ – Hấp thụ là quá trình xảy ra khi một cấu tử của pha khí khuếch tán vào pha lỏng hoặc rắn do sự tiếp xúc giữa hai pha khí và lỏng […] Xem thêm
0376372014