Công ty TNHH SX TM DV Tân Đại Khánh

Ngày đăng: 23 - 10 - 2020
  • Ngành nghề: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít.
  • Dịch vụ cung cấp: Báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
  • Quy mô cung cấp: 15m3/ngày.

> Xem chi tiết dịch vụ tại đây.

Một số hình ảnh liên quan đến dịch vụ

Hồ sơ môi trường

Hệ thống XLNT mực in Công ty TNHH SX TM DV Tân Đại Khánh

0376372014