Cải tạo hệ thống xử lý nước thải cá viên chiên Công Ty Cổ Phần Phở Việt

Ngày đăng: 29 - 09 - 2020

Dự án: Cải tạo hệ thống xử lý nước thải cá viên chiên Công Ty Cổ Phần Phở Việt, công suất: Q= 120m3/ngày.
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Phở Việt.
Địa chỉ: Khu dân cư Thuận giao, Thuận An, Bình Dương.
Một số hình ảnh công trình trong quá trình thực hiện dự án:

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải cá viên chiên Công Ty Cổ Phần Phở Việt

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải

0376372014