Các chỉ tiêu quan trọng để đánh giá mức độ ô nhiễm của nước thải

Ngày đăng: 24 - 12 - 2020

TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI VÀ CÁC QUY CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Nguồn nước thải phát sinh rất đa dạng từ mọi nguồn sinh hoạt và nhu cầu sản xuất khác nhau.

Có 2 nguồn nước thải, bao gồm:

 • Nước thải sinh hoạt: Nước thải này phát sinh từ mọi hoạt động sinh hoạt của người con người, hoạt động ăn uống, hoạt động sống của người dân ở các khu dân cư, trường học, nhà hàng, khách sạn… phát sinh ra
 • Nước thải công nghiệp: Nước thải này phát sinh do các hoạt động sản xuất công nghiệp, nước thải các rửa thiết bị dụng cụ sản xuất, nước thải pha chế,… phát sinh từ các khu công nghiệp.

CÁC CHỈ TIÊU QUAN TRỌNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM CỦA NƯỚC THẢI

Quy chuẩn đánh giá mức độ ô nhiễm của nguồn nước bao gồm 2 quy chuẩn:

 • QCVN 14:2008/BTNMT: quy chuẩn quy định về nước thải sinh hoạt.
 • QCVN 40:2011/BTNMT: quy chuẩn quy định về nước thải sản xuất.

CÁC CHỈ TIÊU QUAN TRỌNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM CỦA NƯỚC THẢI

Để đánh giá được mức độ ô nhiễm của nước thải cũng như mức độ hiệu quả của quá trình xử lý nước thải, người ta sẽ dựa vào các thông số về sinh học, vật lý và hóa học để đánh giá.

Về chỉ tiêu Vật Lý:

 • Độ màu: độ màu được xác định bằng phương pháp so màu với các dung dịch chuẩn khác. Độ màu là do ảnh hưởng của các hợp chất hữu cơ hòa tan, thực vật trong nước,…
 • Độ đục: là do các cặn lơ lửng trong nước hình thành từ sự phân hủy của các chất hữu cơ, làm cho khả năng truyền ánh sáng trong nước giảm làm giảm khả năng hấp thụ và quang hợp của các vi sinh vật, các sinh vật tự dưỡng trong nước.
 • Mùi vị: đây là chỉ tiêu để đánh giá mực độ ô nhiễm, và mùi vị này có thể xác định được nguồn gốc phát sinh của nước thải. Tùy vào hoạt động sản xuất, sinh hoạt mà nước thải có mùi đặc trưng riêng.
 • Hàm lượng chất cặn: Chất rắn lơ lửng trong nước có thể là các hạt chất vô cơ, hữu cơ được trộn lẫn với nước. Các hạt vô cơ có thể là các hạt phù sa, hạt cát, hạt bùn… Khi xả nước thải vào nguồn nước, các chất lơ lửng sẽ lắng xuống đáy do trọng lực. Các chất hữu cơ trong này sẽ bị phân hủy bởi vi khuẩn dẫn tới quá trình phân giải yếm khí và giải phóng khí H2S, CO2, CH4, quá trình giải phóng khí này sẽ tọa ra các bong bóng khí lôi theo cả cặn ở đáy, khi vỡ ra làm ô nhiễm nguồn nước và không khí.

Về chỉ tiêu Hóa Lý:

 • pH: pH và việc xác định được giá trị pH có ý nghĩa quan trọng trong xử lý nước thải. pH quá thấp hoặc quá cao đều có hại, giá trị pH có thể điều chỉnh bằng cách châm thêm các loại hóa chất vào nước thải. pH nước cho vi sinh vật thì trong khoảng 6.5 – 9.0, tốt nhất ở giá trị 7.0-8.0
 • DO: đây là hàm lượng oxy hòa tan trong nước, cung cấp oxy duy trì sự sống cho toàn bộ vi sinh vật, động vật dưới nước, cá tôm, lưỡng cư, côn trùng,… DO quá thấp sẽ dẫn đến việc khó hô hấp, thậm chí gây chết các sinh vật dưới nước. DO tốt cho sự sống của sinh vật trong nước ở khoảng 8-10 mg/l
 • BOD: được gọi là nhu cầu oxy hóa, là lượng oxy cần thiết để thực hiện phân hủy các chất hữu cơ của vi sinh vật trong khoảng thời gian xác định. BOD càng cao thì nguồn nước càng ô nhiễm
 • COD: là lượng oxy cần thiết cho quá trình oxy hóa học chất hữu cơ trong nước thải thành CO2 và H2O, đây là giá trị để xác định khối lượng chất hữu cơ có trong nước

Về chỉ tiêu Sinh Lý:

 • Chỉ tiêu Coliform và E.coli: là chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá chất lượng nước. Đây là nguyên nhân gây bệnh cho hệ tiêu hóa dẫn đến tiêu chảy, mất nước. Vi khuẩn này có thể tồn tại trong nhiều môi trường và phân bố rộng rãi, có thể sống trong các điều kiện khắc nghiệt, tiềm ẩn nguy hiểm cho người.Vi khuẩn Coliform

Đây là các chỉ tiêu quan trọng và phổ biến dùng để phân tích đánh giá chất lượng nước thải, ngoài ra còn rất nhiều các chỉ tiêu khác được quy định trong Quy Chuẩn Việt Nam.

Mọi thắc mắc về vấn đề xử lý nước thải hãy liên hệ với chúng tôi Hotline: 037.637.20140366.936.999 để được tư vấn nhanh nhất, tận tình nhất !

0376372014